Oficjalna Strona Japońskiej Terapii Manualnej

POLSKIE STOWARZYSZENIE YUMEIHO®

Polskie Stowarzyszenie Yumeiho jest od 1991 roku organizacją posiadającą osobowość prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem statutowym stowarzyszenia jest propagowanie metody YUMEIHO®, propagowanie prewencyjnego i leczniczego jej charakteru oraz prowadzenie oficjalnej listy terapeutów uprawnionych do wykonywania zabiegów metodą YUMEIHO® na terenie Polski. Rok rocznie w czerwcu odbywa się zjazd członków Stowarzyszenia, gdzie między innymi przeprowadzana jest aktualna weryfikacja terapeutów w celu wydania aktualnej licencji dla gabinetu na okres jednego roku. Do Stowarzyszenia należeć może każdy, komu bliska jest terapia YUMEIHO®.

Ważne oświadczenie

Firma CNT ART w Rzeszowie – prawny przedstawiciel Międzynarodowego Instytutu Prewencji Medycznej w Tokio oraz Polskie Stowarzyszenie Yumeiho® nie biorą odpowiedzialności za następstwa i skutki wynikłe z wykonywania zabiegów zwanych Yumeiho lub używających w nazwie nazwisko twórcy metody – Saionji Masayuki, przez osoby podające się za terapeutów tej metody, a nie będących w rejestrze terapeutów w/w Stowarzyszenia.