Oficjalna Strona Japońskiej Terapii Manualnej

KONTROLA WAD POSTAWY U DZIECI

w systemie Y YOBOUIGAKU-TAIKEI®

System YY-T został opracowany w CNT „ART” i jest stosowany TYLKO w CNT „ART”. Nazwa systemu, „Yumeiho Yobouigaku-Taikei” została nadana przez dr-a Saionji Masayuki i oznacza w języku japońskim „Prewencyjny System Yumeiho”

Yumeiho - KONTROLA WAD POSTAWY U DZIECI

Gdyby dziecko to miało skorygowane położenie miednicy kilka lat wcześniej nie musiałoby dojść do tragedii w postaci poważnie zaawansowanej skoliozy.

Yumeiho - KONTROLA WAD POSTAWY U DZIECI
przed i po terapii
Yumeiho - KONTROLA WAD POSTAWY U DZIECI
przed i po terapii

Centrum ART przeprowadza kontrole położenia miednicy, długości kończyn i stanu kręgosłupa według systemu yumeiho yobouigaku -taikei® (YY-T). W ramach kontroli odbywa się również korekcja miednicy, kręgosłupa i stawów biodrowych w przypadkach niezaawansowanych zmian.

System YY-T jest systemem prewencyjnym. Zapobiega on powstaniu niebezpiecznej skoliozy dwułukowej i wielu innych wad postawy.

Przy skoliozach strukturalnych dzieci kierowane są na zabiegi terapii YUMEIHO®.

Yumeiho - KONTROLA WAD POSTAWY U DZIECI

Informacja dla rodziców

Akcja kontroli wad postawy dzieci (yumeiho yobouigaku -taikei®) ma charakter prewencyjny. U wielu dzieci jednak skrzywienie boczne kręgosłupa osiągnęło już taki stan, że o prewencji nie ma mowy. W takiej sytuacji proponujemy zawsze serię zabiegów metodą YUMEIHO®. Aby uniknąć takich sytuacji, prosimy Państwa o przyprowadzanie do kontroli wszystkich swoich dzieci a nie tylko tych, u których stwierdzono już wadę postawy. Przy pomocy metody YUMEIHO® jesteśmy w stanie zabezpieczyć dzieci przed ewentualnym przyszłym skrzywieniem kręgosłupa.

Często Państwa ocena postawy dziecka jest błędna. Nieprawidłowo ułożona miednica, która bywa najczęstszą przyczyną skrzywienia bocznego kręgosłupa występuje według naszej statystyki w ponad 89% badanych przypadków.

Podczas pierwszej kontroli ustalamy przemieszczenia układu kostnego a następnie dokonujemy jego korekcji całkowicie bezboleśnie i bezpiecznie. Prawidłowy stan symetrii układu kostnego po pierwszej korekcji może się utrzymać. Sprawdzamy to po okresie dwóch tygodni. Jeżeli przy powtórnym spotkaniu uznajemy, że układ kostny zachowuje się prawidłowo ustalamy następne spotkanie po miesiącu, potem po dwóch, po trzech, a następnie po czterech. Gdyby natomiast okazało się, że asymetria układu kostnego powróciła to ponownie przeprowadzamy jego korekcję i ustalamy kolejne spotkanie po dwóch tygodniach. Wszystkie dzieci już z prawidłową symetrią kontrolujemy raz na cztery miesiące, czyli trzy razy w roku. Bardzo prosimy o przestrzeganie podawanych przez nas terminów ponieważ tylko wtedy możemy mieć Państwa dziecko pod prawdziwą kontrolą.

Kontrola w systemie YY-T jest przeprowadzana tylko przez dr Macieja Dłuskiego z CNT „ART” oraz Katarzynę Gutowską z Wrocławia.

Kontrole odbywają się:

  • Rzeszów ul. Ofiar Katynia 15 tel. (17) 856 41 57 dwa razy w miesiącu w różne dni tygodnia od 13.30 do 16.30
  • Warszawa ul. Grażyny 15 (Naturalne Centrum Zdrowia)   tel. (22) 841 16 07 raz w miesiącu
  • Wrocław ul. Bujwida 39a/2 tel. (71) 322 08 95, 0-600 991 830
  • Białystok ul. ul. Rumiankowa 14 tel.(85) 876 47 29, 0-504 123 453 raz w miesiącu

Serdecznie zapraszamy